NL / EN
 
       
   
Start van Double Degree-programma in samenwerking met de Universiteit Leiden

KABK Event

Studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) kunnen vanaf het collegejaar 2017-2018 hun beeldende kunstprogramma combineren met het bachelorprogramma Arts, Media and Society aan de Universiteit Leiden.

Twee bachelordiploma's

Na vier jaar ontvangen de studenten zowel een bachelordiploma van de Universiteit Leiden als van de KABK. Het doel is kunstenaars op te leiden die actief zullen deelnemen aan het discours in de kunsten en de samenleving.

Door de studieprogramma’s op elkaar af te stemmen is een intensief programma samengesteld waarin de scheppende beeldende kunstopleiding wordt gecombineerd met academische reflectie en een kunst- en cultuurhistorische theoretische basis. Studenten volgen twee reguliere studies tegelijkertijd, en krijgen na een succesvolle afronding de bijbehorende twee diploma’s: Bachelor of Arts op universitair en op hbo-niveau. Instroom tot het double degree-programma is mogelijk vanuit de propedeuse Beeldende Kunst aan de KABK; in het eerste jaar worden studenten geselecteerd voor deelname aan dit traject.

Kunst en wetenschap

De double degree is een van de vele initiatieven van de Universiteit Leiden en de Hogeschool der Kunsten Den Haag om kunst en wetenschap met elkaar te verbinden via de Leiden University Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). ACPA, opgericht in 2001 en onderdeel van de Faculteit der Geesteswetenschappen, bevordert onderzoek en onderwijs in de kunsten. Het instituut heeft doctoraatsprogramma’s voor kunstenaars, onderzoeksprojecten en een uitgebreid onderwijsaanbod met keuzevakken en talenttrajecten.  
Nieuws categorie├źn

Events

Academiebreed

IST Market
6 September 2016 | 10.00-12.00 | Gallery

KABK

Introductiedagen 2017/18
Welcome nieuwe studenten!

KABK

Start van Double Degree-programma in samenwerking met de Universiteit Leiden

KABK

Uitbreiding Masteraanbod
+ start Double Degree-programma in samenwerking met de Universiteit Leiden

KABK

New Master's programme: Non-Linear Narrative
Applications are open!

Fotografie

Zes KABK Fotografie studenten laten zien wat ondernemerschap voor hen is
Een project in samenwerking met FORUM opinieblad van VNO-NCW

Interieurarchitectuur

Winnaar Jos Brink Oeuvreprijs 2017 Ellie Lust kreeg kunstwerk ontworpen door studente Interieur Architectuur en Meubelontwerpen Zsofia Kollar

 
Twitter

YouTube

Live stream