NL / EN
   


Student Portal

 
   
Fotografie (voltijd en deeltijd)

De huidige professional is een auteur, in de zin van een maker, vinder, schepper. Hij kan het beroep in traditionele zin uitoefenen en is in staat de discipline mee te helpen ontwikkelen. Een fotograaf in het huidige tijdsgewricht is een ondernemer die draagvlak weet te creëren voor zijn werk. Hij heeft een ruim referentiekader van het vakgebied en de discipline, met name ook in internationaal verband. Hij heeft een visie op de positie die zijn discipline inneemt in de wereld van kunst en cultuur en in maatschappelijke ontwikkelingen. Hij is zich bewust van de vele podia die mogelijkheden bieden, zoals internet naast de traditionele tijdschriften. Hij beschikt over een uitgebreid netwerk van contacten en is in staat om met anderen samen te werken.
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved