NL / EN
   


Student Portal

 
   
Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen (voltijd)

Graduation project 'reBUILD INSTITUTE / deSTRUCT SPACE' | Steven van Beijeren, Interior Architecture & Furniture Design 2014,  Nominee Department Award

Image: Graduation project 'reBUILD INSTITUTE / deSTRUCT SPACE' | Steven van Beijeren, Interior Architecture & Furniture Design 2014,  Nominee Department Award

No matter – try again – fail again – fail better.

[Worstward Ho, Samuel Beckett, 1983]

‘Learning by Doing: onderzoekend maak-onderwijs’

De opleiding Interieurarchitectuur en Meubelontwerpen aan de Koninklijke Academie richt zich op de volle breedte van het ruimtelijk domein door de ruimtelijke condities centraal te stellen die bepalend zijn voor hoe wij onze dagelijkse leefomgeving ervaren.

Het kerndoel van het onderwijs is de persoonlijke ontwikkeling van iedere individuele student tot een creatieve, onderzoekende, autonome ontwerper. We besteden veel aandacht aan het ontdekken van de mogelijkheden en potenties van de studenten en hebben in het programma een uitgekiende balans gerealiseerd tussen aandacht voor het concept en de empirie: het abstracte denken versus de pragmatische, vakmatige inbedding. Het curriculum is gericht op experiment en research. Daarmee sturen we aan op de ontwikkeling van een onderzoekende autonome ontwerphouding die onverwachte, verrassende resultaten en visies genereert en waarbij het onmogelijke mogelijk wordt gemaakt.

Ons didactisch uitgangspunt is leren door te doen. Het ontwikkelen van vaardigheden, kennis en competenties is gekoppeld aan relevante opgaven die bij voorkeur een directe koppeling met de (ontwerp)praktijk hebben. We leggen sterk de nadruk op de persoonlijke stellingname van de studenten en de wijze waarop ze hun identiteit vanuit vakmatig perspectief benaderen. Aan de ontwikkeling van zowel een eigen benadering als een eigen werkproces hechten we grote waarde; daarbij zetten we de student ertoe aan een zelfstandige mentaliteit, een reflectieve ontwerphouding en empathisch vermogen te ontwikkelen. De ontwerper met de titel Bachelor of Design is bij ons een allround ontwerper met een geheel eigen persoonlijke benadering. Een goede observator, die zowel conceptueel als empirisch sterk is onderlegd. Een ontwerper en vormgever die elke denkbare – ruimtelijke - opgave met open vizier aangaat.

De opleiding en het programma biedt na het eerste studiejaar de keuze voor een gespecialiseerde afstudeerrichting Interieurarchitectuur (voltijd) of Meubelontwerp (voltijd). De studie duurt vier jaar. De nieuwe Bachelor of Design sluit aan op de onderwijsvisie van de KABK en de Landelijke eindkwalificaties vormgeving. Na het afronden van de opleiding en het verkrijgen van de titel Bachelor of Design biedt de KABK de mogelijkheid het studietraject te vervolgen met de nieuwe Master Interior Architecture INSIDE. Wat de mogelijkheden en rechten zijn voor afgestudeerden om zich vervolgens in te schrijven bij het Bureau Architectenregister, conform de Wet op de Architectentitel (WAT), is te lezen op het Architectenregister. De WAT is sinds januari 2011 gewijzigd. Per 1 januari 2015 treedt de verplichte regeling Beroepservaringsperiode in werking.

Het curriculum van de bachelor is met ingang van studiejaar 2011-2012 grondig vernieuwd. De vernieuwing ging gepaard met de komst van Master INSIDE. Implementatie van de vernieuwing in het vierde studiejaar vondt plaats in 2014-2015. In 2015 zijn de eerste studenten in het nieuwe bachelor curriculum afgestudeerd. 

Als je geïnteresseerd bent en je wilt toelating doen, meld je dan aan via Studielink. Nadat je je hebt aangemeld ontvang je informatie over de toelatingsprocedure.


[1] De wet op de architectentitel [WAT] is sinds januari 2011 gewijzigd.

De afgestudeerde student die het oude bachelorprogramma volgt, kan zich nog als interieurarchitect in het Register laten inschrijven. 
See also...

   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved