NL / EN
   


Student Portal

 
   
Lectoraat

De Hogeschool der Kunsten (Koninklijke Academie der Kunsten en Koninklijk Conservatorium) heeft het onderzoek in en door de kunst (artistic research) hoog in het vaandel staan. Er bestaat een voor Nederland unieke samenwerking tussen de Hogeschool der Kunsten en de Universiteit Leiden door middel van de Academie der Kunsten (zie PhDArts). Op MA-niveau kent de Hogeschool der Kunsten een onderzoekstraject voor artistic research, waarin de kunstacademie en het conservatorium samenwerken. Twee hogeschoollectoraten zijn gewijd aan artistic research, het lectoraat van Henk Borgdorff (KC) en het lectoraat van Janneke Wesseling (KABK).

In artistic research, of practice based research, gaan praktisch handelen (het maken) en theoretische reflectie (het denken) hand in hand. Bij dit type onderzoek kan het ene niet zonder het andere bestaan, zoals ook in de artistieke praktijk maken en denken onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Daarmee is dit type onderzoek iets wezenlijk anders dan onderzoek naar de kunsten (kunstgeschiedenis, muziek-, theater- en filmwetenschap, culturele studies, ‘performance studies’).

Onderzoek heeft altijd deel uitgemaakt van de praktijk van kunstenaars en ontwerpers, maar in de laatste decennia is het onderzoeksaspect van kunst en ontwerpen steeds belangrijker geworden. Hedendaagse kunstenaars en ontwerpers positioneren zichzelf vaak als onderzoekers, zowel in het maatschappelijke als in het kunstenveld. In sommige gevallen is het onderzoek het werk zelf geworden; materie en medium functioneren in dit geval als instrumenten voor het onderzoek of het ‘denkproces’.

Het onderzoek in en door de kunst staat aan de KABK centraal. Dit houdt in dat veel aandacht wordt besteed aan de rol van het denken in het maakproces, aan de reflectie van de student op het eigen handelen en aan de ontwikkeling van een (theoretische) positionering van het eigen werk in het culturele en maatschappelijke veld. Het onderwijs is gericht op het aanleren van een onderzoekende houding bij de student.


Afgeronde onderzoekstrajecten
   
      Copyright © 2010-2017 KABK Den Haag
All Rights Reserved